0986.15.2929

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản của Soleil

Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về chương trình thực tập sinh do công ty tổ chức, dưới đây là các bước quy trình chung mà người lao động phải thực hiện để có thể nhập cảnh làm việc tại Nhật Bản.   

Bước 1: Đăng ký hồ sơ ứng viên 
Bước 2: Sơ tuyển hồ sơ
Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp (Có sự tham gia của Công ty tiếp nhận thực tập sinh tại Nhật Bản.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ xin Visa nhập cảnh
Bước 5: Đào tạo và giáo dục định hướng  
Bước 6: Xuất cảnh

 
Chat  
Support Online
+