0986.15.2929

Du học Úc
Du học Hàn Quốc tự túc ngắn hạn

1. Điều kiện Những đối tượng sinh viên thuộc 1 trong 3 đối tượng sau mà đáp ứng được các yêu cầu về năng lực học tập ở các trường Đại học Hàn Quốc cụ thể là: – Sinh viên đang bảo lưu kết quả. – Sinh viên đang học. – Sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. 2. Thời gian học... 
Chat  
Support Online
+