0986.15.2929

Du học Hàn Quốc

Đại học Kangwoon – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Kwangwoon (KWANGWOON UNIVERSITY)Năm thành lập: 1934.Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 20 Gwangun-ro, Wolgye 1(il)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 2559 Gyeongsang-daero, Gajang-dong, Sangju, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc. Thông tin liên lạc:...

Đại học kỹ thuật quốc gia Kumoh – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Kumoh (KUMOH NATIONAL TECHNOLOGYUNIVERSITY)Năm thành lập: 1979Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 61 Daehak-ro, Geoui-dong, Gumi, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 54-478-7114 ...

Đại học Sangmyung – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường: Trường Đại học Sangmyung (SANGMYUNG UNIVERSITY)Năm thành lập:1937Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 7, Hongji - Dong, Jongno-gu, Seoul 110-743, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 31, Chungcheonnam-do, Cheonan-si, Dongnam-gu, Sangmyungdae-kil, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: ...

Trường Đại học SoongSil – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường: Trường Đại học Soongsil (SOONGSIL UNIVERSITY)Năm thành lập: 1897Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 369 Sang-doro, Sangdo 1(il)-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc. Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 2-820-0114 + Website: http://www.ssu.ac.kr. Chương trình đào tạo tiếng...

Trường đại học Dongguk – Hàn Quốc

Thông tin trường: Tên trường: Trường Đại học Dongguk (DONGGUK UNIVERSITY)Năm thành lập: 1906Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác:                         + Trụ sở chính: 30 Pildong-ro 1-gil, Jangchung-dong, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc + Cơ sở khác: Gyeongju và Los Angeles Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 2-2260-3114 + Website: http://dongguk.ac.kr. Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12Điều kiện tuyển sinh:...

Trường Đại học Myongji – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường: Trường Đại học Myongji (MYUNGJI UNIVERSITY)Năm thành lập:1948.Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 34, Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc. + Cơ sở khác: 116 Myungji-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Kyunggi-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc + Điện thoại: +82 1577-0020. + Website: http://www.mju.ac.kr. Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12Điều kiện tuyển sinh: Điểm...

Đại học kỹ thuật Daegu – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường:Trường Đại học Kỹ thuật Daegu (DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY)Năm thành lập: 1976Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính 205 Songhyeon-ro, Bon-dong, Dalseo-gu, Daegu, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: 053-527-0501~5 + Website: https://www.ttc.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn:...

Cao đẳng Khoa học kỹ thuật DongWon – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường: Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Dongwon (DONGWON INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)Năm thành lập: 1990Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: 321 Myeonggok-ro, Jungang-dong, thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: 055-370-8100 + Website: http://www.dist.ac.kr Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ...

Đại học Quốc gia Incheon – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường:Trường Đại học Quốc giaIncheon (INCHEON NATIONAL UNIVERSITY)Năm thành lập: 1979Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: : 119 Academy-ro, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 32 -835- 8114 + Website: http://www.inu.ac.kr/ Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12Điều kiện tuyển sinh: Điểm GPA...

Đại học Quốc gia Pukyong – Hàn Quốc

Thông tin trường:Tên trường: Trường Đại học Quốc gia Pukyong (PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY)Năm thành lập: 1996Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở khác: + Trụ sở chính: : 45 Yongso-ro, Daeyeon 3(sam)-dong, Nam-gu, Busan, Hàn Quốc + Cơ sở khác: 365, Sinseon-ro, Nam-Gu, Busan, Hàn Quốc Thông tin liên lạc: + SĐT: +82 51-629-4114 + Website: http://www.pknu.ac.kr/index.do Chương trình đào tạo tiếng Hàn: Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9,...

 
Chat  
Support Online
+