0986.15.2929

Danh sách Du học sinh Nhật Bản kỳ tháng 4 năm 2018

Danh sách học sinh du học xuất cảnh kỳ tháng 4/2018

Họ và tênNgày sinhQuêKỳ du học Trường Nhật ngữTỉnh
Đặng Việt Tiến12/04/1995Hải Phòng4/2018NishinhonFukuoka
Hồ Trọng Ngọc18/05/1999Nghệ An4/2018YonagoTottori
Lê Thị Như Quỳnh26/08/1999Quảng Bình4/2018SakuraYamaguchi
Lê Văn Quyền19/07/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Nguyễn Anh Tuấn17/10/1999Quảng Bình4/2018KurumeFukuoka
Nguyễn Hải Cương24/07/1999Huế4/2018SakuraYamaguchi
Nguyễn Hữu Phương01/10/1998Quảng Bình4/2018KurumeFukuoka
Nguyễn Thị Anh Đào22/10/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Nguyễn Thị Hy Nhi28/12/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Nguyễn Thị Thu Hoài24/01/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Nguyễn Thị Thuý Cầm11/11/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Nguyễn Thuý Hằng05/08/1995Quảng Bình4/2018KurumeFukuoka
Nguyễn Văn Lương03/12/1999Quảng Bình4/2018SakuraYamaguchi
Phạm Hữu Đang24/05/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Phạm Chiến Thắng06/05/1991Quảng Bình4/2018KurumeFukuoka
Phan Mạnh Hải21/02/1999Huế4/2018SakuraYamaguchi
Phan Thị Bích Ngọc04/01/1992Quảng Bình4/2018KurumeFukuoka
Phan Thị Mỹ Duyên11/10/1999Hà Nội4/2018ToeiTokyo
Phan Văn Anh20/05/1999Hà Nội4/2018ToeiTokyo
Trần Ngọc Việt05/05/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Trần Thị Thu Hà13/06/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka
Trần Văn Quý21/01/1999Quảng Bình4/2018NishinhonFukuoka

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
Chat  
Support Online
+