0986.15.2929

Trường Tokyo Asia Gakuyukai

Tỷ lệ cao học sinh đỗ vào trường Đại học danh tiếng như Đại học Waseda (nằm trong Top trường Đại học dân lập Nhật Bản), Đại học Khoa học tự nhiên Tokyo (Top 10 Đại học Khoa học và Công nghệ Tokyo), Đại học Tsukuba (Top 5 Đại học tổng hợp Nhật Bản), Đại học Chiba...


 
Chat  
Support Online
+